Smartengeld na een ongeluk eisen is heel gebruikelijk in Nederland. Onder smartengeld verstaan we de financiële vergoeding die een bedrijf u aanbiedt voor de ontstane immateriële schade tijdens een bedrijfsongeval. Een bedrijfsongeval is niets meer dan een ongeluk die tijdens uw werktijd plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan een ongeluk met een machine op de werkvloer. Bij zo’n bedrijfsongeval kunnen er verschillende vormen van letselschade ontstaan. Denk aan fysiek letsel aan uw lichaam, maar bijvoorbeeld ook aan verschillende vormen van immateriële schade. In dit artikel vertellen we u hier meer over! U kunt een schade advocaat inschakelen om het smartengeld van uw werkgever te eisen.

Smartengeld na een ongeluk voor immateriële schade

Immateriële schade is een vorm van schade waaraan geen geldbedrag gekoppeld kan worden. Bij lichamelijke schade zal er sprake zijn van medische kosten, zult u een deel van uw inkomsten mislopen, enzovoorts. Aan deze schade kan zodoende een bedrag gekoppeld worden. Bij schade in de vorm van pijn, leed en andere vormen van ongemak is dat veel moeilijker. Om die reden noemen we deze vormen van letsel immateriële schade.

Juist voor deze immateriële schade kunt u een schadevergoeding eisen. Deze schadevergoeding noemen we vaak smartengeld. De hoogte van het smartengeld wat u van uw werkgever kunt eisen is van verschillende aspecten afhankelijk. Er zijn echter geen vaste richtlijnen of regels. Dit maakt dat het erg fijn kan zijn om bijgestaan te worden door een schade advocaat bij het eisen van smartengeld van uw werkgever.