Potentiële kopers

Veel mensen zijn het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde van hun woning. Ruim 30% van de Nederlanders is van mening dat de WOZ-waarde van hun huis veel te hoog is vastgesteld door de gemeente. Helaas doen veel mensen geen bezwaar WOZ. Er wordt vaak gedacht dat de procedure voor het in bezwaar gaan ingewikkeld is en veel tijd kost. Daarnaast wordt er vaak vanuit gegaan dat de gemeente niets doet met het bezwaarschrift. 

WOZ

De afkorting WOZ staat voor Wet Onroerende Zaken. De gemeente stelt deze waarde vast bij een woning. Een taxateur zal de desbetreffende woning vergelijken met soortgelijke woningen. Aan de hand daarvan wordt de waarde bepaald. De WOZ waarde laat zien wat de waarde is van een woning. Deze geeft ook wat de woning op had moeten brengen op 1 januari van het voorgaande jaar. Toch bepaalt de WOZ waarde niet alleen de waarde van de woning. De WOZ waarde die vastgesteld is voor jouw woning of bedrijfspand, bepaalt namelijk ook de hoogte van de belastingen en de gemeentelijke heffingen. Hieronder vallen de waterschapsbelasting, vermogensbelasting, roerende-ruimtebelasting, inkomstenbelasting en onroerendezaakbelasting (OZB). Hoe hoger de vastgestelde WOZ waarde is, des te hoger het bedrag aan gemeentelijke heffingen en belastingen.

Waar vind ik de vastgestelde WOZ waarde?

Er zijn verschillende manieren om erachter te komen wat de vastgestelde WOZ-waarde is van jouw woning. Zo kun je contact opnemen met de gemeente en navraag doen over de vastgestelde WOZ waarde voor jouw woning. Daarnaast kun je er ook via internet achter komen wat de vastgestelde WOZ waarde is van jouw woning. Zo kun je op de website van het WOZ waardeloket zien wat de WOZ waarde is. Tot slot kun je ook met je DigiD inloggen op de website van de overheid. Daar kun je ook terugvinden wat de vastgestelde WOZ waarde is van jouw woning.

In bezwaar gaan

Om onnodig hoge kosten te besparen, kun je dus in bezwaar WOZ gaan. Hierbij is het goed om te weten dat je het bezwaar WOZ moet doen bij de gemeente die de beschikking heeft opgesteld voor jouw woning. Daarnaast is het belangrijk om jouw bezwaar op tijd in te dienen bij de desbetreffende gemeente. Het bezwaarschrift dient binnen zes weken na de datum van het ontvangen van de beschikking gedaan te worden. Wanneer het bezwaar niet binnen deze termijn van zes weken wordt ingediend bij de desbetreffende gemeente, zal het bezwaarschrift niet in behandeling worden genomen. Wanneer het bezwaar wel wordt behandeld door de gemeente, wordt het in veel gevallen gegrond verklaard. Als het gegrond wordt verklaard, betekent dit dat de WOZ waarde naar beneden wordt bijgesteld. Wanneer de WOZ waarde lager is, worden ook de gemeentelijke heffingen en belastingen lager. Dit scheelt jou dus een hoop onnodige kosten.

Hulp bij het in bezwaar gaan

Natuurlijk is het mogelijk om hulp in te schakelen, wanneer je eraan denkt om in bezwaar WOZ te gaan. Er zijn verschillende gespecialiseerde bureaus, die jou kunnen helpen bij het indienen van dit bezwaarschrift. Zorg wel dat je dus op tijd hulp inschakelt van een gespecialiseerd bureau zoals bijvoorbeeld Bezwaarmaker.nl, gezien de termijn waarbinnen het bezwaar WOZ gedaan ingediend moet zijn.