Bijzonder veel mensen kiezen er tijdens hun leven voor om een testament op te laten stellen. Iedereen is ondertussen meer dan waarschijnlijk wel bekend met de reden waarom een dergelijk document wordt opgesteld. Wat echter te denken van het zogenaamde levenstestament? Dit is een soort van testament dat haar belang niet bewijst op het ogenblik dat de persoon in kwestie komt te overlijden, maar wel wanneer hij of zij nog in leven is. Het laten opstellen van een dergelijk document zorgt ervoor dat je altijd kan rekenen op een vertrouwenspersoon die voor jou enkele belangrijke of essentiële taken kan uitvoeren. Wil je hier nu graag meer over te weten komen? Dan is het zeker de moeite waard om de onderstaande informatie nog even door te nemen.

Wat is een levenstestament?

Zoals in de inleiding reeds aangegeven is het belangrijkste verschil tussen een levenstestament enerzijds en een traditioneel testament anderzijds het ogenblik waarop het document belangrijk wordt. Voor levenstestamenten geldt dat ze worden opgemaakt om hun dienst te bewijzen wanneer de persoon in kwestie nog in leven is. In het bijzonder gaat het dan om de momenten waarop de persoon in kwestie bijvoorbeeld het gevoel heeft niet meer echt goed bij zinnen te zijn om bijvoorbeeld zakelijke of financiële kwesties op te kunnen volgen. In dat geval kan er door middel van zo’n document worden aangegeven welke vertrouwenspersoon deze taken op zich kan nemen. Het spreekt voor zich dat dit er in de praktijk voor kan zorgen dat er heel wat vervelende situaties voorkomen kunnen worden. Zo’n document is het overwegen dan ook altijd waard.

Is het laten opstellen van zo’n document wel echt nuttig?

Voor menig aantal mensen geldt vandaag de dag nog steeds dat ze vinden dat het laten opstellen van een dergelijk document eigenlijk helemaal niet nuttig is. Men kan er namelijk toch ook gewoon voor kiezen om een bepaald papier op te maken en te ondertekenen zodat duidelijk wordt wie er is aangesteld als vertrouwenspersoon? Ja en neen. Uiteraard heeft ook een dergelijk opgesteld en ondertekend document een bepaald nut. Echter zal zo’n eenvoudig papier niet worden herkend door bijvoorbeeld financiële instellingen of banken. Voor hen geldt dat ze echt een levenstestament zullen vereisen. Beschik je daar niet over? Dan is de kans dus bijzonder groot dat jouw vertrouwenspersoon voor jou toch niet datgene zal kunnen doen wat jij graag wil en dat is natuurlijk zeer jammer.

Hoeveel kost een levenstestament laten opstellen?

Wil je graag een levenstestament laten opstellen? In dat geval moet je er rekening mee houden dat er daar ook bepaalde kosten aan verbonden zijn. Hoeveel de kostprijs voor het laten opstellen van een dergelijk document precies bedraagt is afhankelijk van wat je er graag allemaal in wil laten opnemen. Dat kan namelijk heel wat zijn. Standaard kan je er rekening mee houden dat het prijskaartje voor het laten opstellen van een dergelijk document ergens zal zijn gelegen rond de 500 euro exclusief BTW. Heb je echter een groot aantal eisen? Dan spreekt het voor zich dat die kostprijs zomaar een stuk hoger kan uitvallen. Ook de notaris waar je een beroep op doet beïnvloedt de prijs.