Als uw debiteur een factuur niet betaald, is incassobureau Rotterdam inschakelen de juiste stap. Veel ondernemingen en overheidsinstellingen, maar ook particulieren, lopen jaarlijks tegen het probleem aan van onbetaalde factuur of facturen. Vaak vraag je de debiteur zelf meermaals om over te gaan tot een betaling, maar er komt geen reactie of de afspraken worden niet nagekomen. In sommige gevallen is de debiteur zelfs helemaal onbereikbaar. Het hebben van onbetaalde facturen en een niet meewerkende debiteur kan frustrerend zijn en bij een cashflow die niet omhoog gaat, kan dat serieuze problemen opleveren.

Het gevaar van openstaande facturen

Een factuur die een paar dagen of een week na de vervaldatum nog openstaat is niet direct een probleem. Een kleine factuur die langere tijd open staat is vaak ook geen groot probleem. Facturen van enige waarde en de langere periode dat ze open staan, zijn de gevaarlijke facturen. Zowel voor jou als voor de debiteur levert openstaande facturen uiteindelijk een probleem op. Voor jou geldt dat jouw cashflow onvoldoende kan worden en de debiteur krijgt steeds hogere kosten bovenop de factuur. In het ergste geval kan voor beide partijen een faillissement het gevolg zijn. Voor beide partijen is het om die reden dan ook van belang dat een factuur niet onnodig lang open blijft staan maar dat er gezocht wordt naar een oplossing. Het tijdig afwenden van dit gevaar voorkomt grote problemen in de toekomst. 

Schakel incassobureau Rotterdam in

Een incassobureau helpt jou voornamelijk in het incassotraject, waarbij ze de debiteur bellen en aanmanen om te vragen of hij over wil gaan tot betaling. Incassobureau Rotterdam werkt net zo en als er problemen zijn met een factuur helpen zij om te werken naar een oplossing. In eerste instantie zal je denken dat dit gelijk is aan wat jij al hebt geprobeerd, maar dat is niet helemaal het geval. Het logo, het briefpapier, de naam van een incassobureau geven net wat meer dwang af dan jouw eigen verzoek. Je kunt zeggen dat in dit geval vreemde ogen dwingen voor jouw debiteur en dat dit in jouw voordeel werkt als jij jouw vordering uit handen geeft aan het incassobureau. De debiteur zal zo sneller geneigd zijn om de factuur in te lossen of in elk geval de betaalafspraken na te komen als er een betalingsregeling is afgesproken. 

Wat kost Incassobureau Rotterdam? 

Afhankelijk van de situatie en het incasso bureau zijn er meerdere mogelijkheden waarop de kosten worden berekend. Er is een mogelijkheid om een vast bedrag per dossier te betalen, een percentage van de hoofdsom en er zijn no-cure-no-pay dossiers. In sommige gevallen kan er een combinatie van de opties worden toegepast. Het zou fijn zijn als alle kosten op de debiteur verhaald kunnen worden, maar dit is vaak niet het geval. De kosten die de debiteur moet betalen zijn vastgelegd in de Wet Incassokosten. Het is dus verstandig om vooraf te bepalen of het loont om jouw vordering aan Incassobureau Rotterdam uit handen te geven of dat het jou onder aan de streep meer zal kosten.